Generell info om utbildningsaktörer i regionen

 

  • Etec - YH inom automationsteknik - presentation utbildningen
  • IUC Kalmar - YH inom B2B försäljning - presentation utbildningen
  • IUC Kalmar - YH inom processutveckling LEAN - presentation utbildningen

 KLICKA PÅ RESPEKTIVE OMRÅDE NEDAN FÖR ATT FÅ MER DETALJER, KURSPLANER ETC...

Produktionsteknik
o prod.processer
Produktutveckling/
Design
Tillverkningsmetoder
Material
Produktions-
kompetenser
Management m.m.
ex. marknadsföring,
inköp m.m.
Språk
 Automation  Affärsutveckling  Skärande bearbetning  Form o läge  E-handel  Engelska
 Industriellt ledarskap  Riskhantering  Fogning o svetsning  Ritningsläsning  Marknadsföring  Tyska
 Effektivisering o LEAN  Utvecklingsprocessen/
 konceptutveckling
 Laser o vattenskärning  Mätteknik  Försäljning  
 Produktionsekonomi  Livscykelanalys (LCA)
 Materialkunskap (ersättning,  
 kombinationer m.m)
 CAD  Inköp  
 Produktionsteknik  Beräkningsteknik  Gjutning  CAM-beredning  Internationella affärer  
 Kvalitetsteknik  
 3D-teknik/Additiv tillverkning
 CNC-programmering  ISO 14001   
 Drift, underhåll o service      Elbehörighet  ISO 9001  
 Logistik      Elektronik  FR 2000  
 MPS      Mekanik  Affärssystem  
 Digitalisering      Hydraulik  HR-frågor  
       Styr o reglerteknik  HR-system  
       Ventilation-värme-
 energi
 Strategifrågor  
         Knowledge  Management  
         Projektledning  
         Avtalsjuridik  
         Företagsekonomi för
 ekonomer
 
         Företagsekonomi för 
 icke-ekonomer
 
         EDI - Electronic Data Interchange
 
         Sociala Medier  
         Sökordsoptimering  
         Offentlig upphandling  
         Miljövetenskap och CSR-frågor